Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je bilo ustanovljeno z namenom, željo in ciljem, da se v slovenskem prostoru oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v šolah.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je, da so šole kot strokovna skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MVI in politike.

Združeni se lahko veliko bolj kompetentno in predvsem ciljno zavzemamo za boljši položaj in ugled ravnateljev in pomočnikov ravnateljev v slovenski družbi.

Novoizvoljeni člani kolegija Združenja, želimo veliko formalnega in neformalnega, učinkovitega, strokovnega ter strpnega  sodelovanja z vsemi člani združenja in širše. Prepričani smo, da moramo prisluhniti vašim pobudam in strokovnim mnenjem, nato pa v javnosti zastopati skupno stališče, oblikovano na podlagi strokovnih argumentov in podprto s konsenzom članstva.

Tako smo za delovanje kolegija v ospredje postavili naslednje cilje:

  • Pogosto pojavljanje v medijih, kjer se bomo intenzivno zavzemali za status ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, ki nam pritiče, ter bili kritični sogovornik, a hkrati zagovornik dobrega javnega šolstva.
  • Sodelovanje v različnih strokovnih skupinah ter sodelovanje z MVI in drugimi institucijami.
  • Odpiranje strokovnih dilem in posredovanje pobud, vprašanj ter predlogov rešitev MVI in drugim institucijam.
  • Podpora članstvu v kritičnih situacijah.

Z namenom zagotavljanja uresničevanja zadanih ciljev, vam sporočamo, da smo vsi člani kolegija predstavniki vseh članov Združenja, ne glede na vrsto šole, regionalno pripadnost ip. Posredujemo vam naše el. naslove, na katere se lahko obračate s pobudami. V kratkem bomo seznamu  dodali še področja, ki jih bo pokrival posamezen član. Še posebej bomo veseli vaših pobud, ki bodo strokovno argumentirane,  podprte z dokazi in možnimi rešitvami.

Člani Kolegija smo dosegljivi na e-naslove:

 

Člane Združenja prosimo, da v naše vrste povabijo  ravnateljice in ravnatelje ter pomočnice in pomočnike ravnateljic in ravnateljev, ki še niso člani Združenja ter s tem še bolj okrepimo naše vrste.