SEKCIJA POMOČNIKOV RAVNATELJEV

Sekcija pomočnikov ravnateljev je stanovska in strokovna organizacija pomočnic in pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, poklicnih šol, srednjih strokovnih šol in gimnazij, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo programe osnovnega in srednjega izobraževanja.

Sekcija pomočnikov ravnateljev je ustanovljena z nameni in cilji:
 • spodbujanja strokovnega sodelovanja pomočnikov ravnateljev za povezovanje, usklajevanje in izboljšanje pretoka informacij na področju dela pomočnikov ravnateljev,
 • sooblikovanja, oblikovanja in izvajanja programov Sekcije pomočnikov ravnateljev,
 • prizadevanja za uveljavitev avtonomnega statusa pomočnikov ravnateljev v razmerju do ostalih delavcev v zavodih vzgoje in izobraževanja,
 • zavzemanja za pravno, socialno in statusno varstvo pravic pomočnikov ravnateljev,
 • organiziranja in izvajanja drugih aktivnosti, za katere se Sekcija pomočnikov ravnateljev odloči na letnem zboru članov v okviru navedenih ciljev in nalog,
 • sodelovanja z ministrstvom Republike Slovenije pristojnim za šolstvo,
 • sodelovanja pri kreiranju strokovnih stališč in oblikovanju zakonodaje,
 • sodelovanja z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, s Šolo za ravnatelje, z raziskovalnimi inštitucijami.
 
Sekcija pomočnikov ravnateljev bo uresničevala svoje cilje:
 • z organizacijo in prirejanjem srečanj članov s strokovnimi, znanstvenimi in resornimi delavci s področja vzgoje in izobraževanja na okroglih mizah podobnih srečanjih,
 • z organizacijo in prirejanjem strokovnih dopolnilnih izobraževalnih srečanj, obiski sejmov in podobnih prireditev,
 • s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo in oblikovanjem mnenj, stališč in predlogov na določbe nastajajoče zakonodaje in podzakonskih aktov s področja javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Delovanje Sekcije pomočnikov ravnateljev:

Organizirani smo regijsko. Posamezne regije v Republiški odbor (RO) volijo svoje predstavnike. Na regijska srečanja so vabljeni vsi pomočniki ravnateljev (tudi tisti, ki niso člani sekcije), v RO pa so lahko imenovani le člani.

Pristopna izjava v Sekcijo pomočnikov ravnateljev je dostopna TUKAJ. Člane sekcije pri delu povezuje skupna poštna lista Pomočniki ravnateljev Slovenije pomocniki.ravnateljev@list.arnes.si. Listo lahko uporabljajo vsi člani Sekcije za medsebojno komunikacijo in je dostopna samo njim, pogoj pa je oddana pristopna izjava in plačana članarina za tekoče leto. Sekcija ima približno 250 članov in verjamem, da se bo to število v naslednjih letih še povečavalo.

Organiziranost:

Člani sekcije pomočnikov ravnateljev so na zboru izvolili predsedstvo sekcije in člane republiškega odbora.

PREDSEDNICA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Bogdan Hočevar – Osnovna šola Vavta vas

PODPREDSEDNICI SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Jasna Belas – OŠ Fram
Katja Šribar – OŠ XIV. divizije Senovo – enota vrtec

ČLANI REPUBLIŠKEGA ODBORA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV

Zap. št.

E-naslov

Priimek

Ime

Regija

Vrsta zavoda

1

jasna.drescek@fmalgaja.si

Drešček

Jasna

Celje

2

marjan.kuhar@iosce.si

Kuhar

Marjan

Celje

3

greta.stiplosek@os-smarje.si

Stiplošek Pajk

Greta

Celje

4

lidija.bacic@guest.arnes.si

Bačič

Lidija

Koper

5

katjabonaca@gmail.com

Bonaca

Katja

Koper

6

dina.rudolf@guest.arnes.si

Rudolf

Dina

Nova Gorica

7

zdenka.skrt@guest.arnes.si

Skrt

Zdenka

Nova Gorica

8

tanja.ahcin@gfp.si

Ahčin

Tanja

Kranj

Srednja

šola

9

ales.mrak@sola-poljane.si

Mrak

Aleš

Kranj

10

ksenija.sirk@os-hpuhar.si

Sirk

Ksenija

Kranj

OŠ PP

11

       

Glasbena šola

12

     

 

Glasbena šola

13

     

Ljubljana

14

      Ljubljana

15

ksenija.pisljar@osdobrova.si

Pišljar

Ksenija

Ljubljana

16

alenka.plevnik@os-kdk.si

Plevnik

Alenka

Ljubljana

17

aleksandra.zupan@vrtec-mladirod.si

Zupan

Aleksandra

Ljubljana

Vrtec

18

jasna.belas@osfram.si

Belas

Jasna

Maribor

19

lidija.grubelnik@os-sladki-vrh.si

Grubelnik

Lidija

Maribor

20

sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Krajnc Bek

Saša

Maribor

Vrtec

21

romana.slana@guest.arnes.si

Slana

Romana

Maribor

22

zvonko.trstenjak@guest.arnes.si

Trstenjak

Zvonko

Maribor

23

majda.kolbl@gmail.com

Kolbl

Majda

Murska Sobota

24

     

Murska Sobota

25

petra.smej@guest.arnes.si

Smej

Petra

Murska Sobota

26

     

Novo Mesto

27

bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si

Hočevar

Bogdana

Novo Mesto

28

sonja.malnaric@guest.arnes.si

Malnarič

Sonja

Novo Mesto

29

katjasribar@gmail.com

Šribar

Katja

Novo Mesto

Vrtec

30

vesna.mencinger@guest.arnes.si

Krebl

Vesna

Slovenj Gradec