Skrb za kakovostno slovensko javno šolstvo

V petek, 17. 5. 2024, je potekala skupna tiskovna konferenca Združenja ravnatejlev in pomočnikov ravnateljev, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije na kateri so Mojca Mihelič, Lara Romih in Branimir Štrukelj izpostavili izjemne težave s katerimi se sooča slovensko javno šolstvo in pozvali premiera dr. Roberta Goloba, k čimprejšnjem srečanju, saj so enotnega mnenja, da je potrebno odločno in takojšnje ukrepanja.

Na tej povezavi si lahko ogledate video posnetek tiskovne konference.

Objave v medijih:

Okrogla miza na posvetu v Laškem

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS) je v okviru strokovnega posveta, ki se ga udeležuje več kot 350 ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, organiziralo okroglo mizo, na kateri so med drugimi sodelovali minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, vodja skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja (NPVI) in dekan Pedagoške fakultete dr. Janez Vogrinc, direktor Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) dr. Vinko Logaj in glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo dr. Simon Slokan. Okrogla miza je odprla veliko perečih tem na področju osnovnih in glasbenih šol ter šol s prilagojenim programom. (več …)

Sporočilo članov Kolegija

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je bilo ustanovljeno z namenom, željo in ciljem, da se v slovenskem prostoru oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v šolah.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je, da so šole kot strokovna skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MVI in politike. (več …)

Nagovor nove predsednice Združenja članstvu

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage in dragi ravnatelji, ravnateljice in naši namestnice, namestniki,

hvala vsem, ki ste se danes uspeli udeležiti volilnega zbora in izraziti svojo voljo.

Vem, da je pred mano izziv, ki ga bom zmogla samo skupaj z vami. S člani Kolegija, vsekakor pa tudi s člani našega Združenja. Premalo se zavedamo, kako močan je naš glas, kadar nastopimo skupaj. In to zmoremo! Kljub temu, da je danes uspela izraziti svojo voljo zgolj petina naših članov. (več …)

Volilni zbor Združenja ravnatljev in pomočnikov ravnateljev

Na volilnem zboru je bilo prisotnih približno 80 članov združenja, na daljavo pa je dogajanje spremljalo še približno 50 članov.

Najpomembnejši dogodek je bil imenovanje novega predsednika Združenja.
Kandidata sta bila dva:
1. Mojca Mihelič ravnateljica OŠ Danile Kumer in
2. Gregor Pečan sedaj ravnatelj na srednji šoli in gimnaziji Kočevje (več …)

Posvet na temo avtonomije VIZ zavodov v Državnem svetu

Na tej povezavi si lahko ogledate na posnetek posveta Ugrabljena avtomnomija vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je bil v ponedeljek, 29. 5. 2023, v Državnem svetu Republike Slovenije.

Vzgojno izobraževani zavodi se soočamo z vedno pogostejšim intenzivnim poseganjem zunanjih deležnikov neposredno v izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa. Zunanji deležniki brez zadržkov posegajo na področje strokovnega delovanja učiteljev in vodstev, pri čemer jih največkrat vodijo zahteve po prilagajanju sistema njihovim individualnim interesom. Obseg in intenziteta pritiskov vedno bolj vpliva na strokovno delo zaposlenih, kvaliteto izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in delovanje zavodov.

(več …)