PREDSTAVITEV

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih osnovnih in glasbenih šol, ter ima pod svojim okriljem tudi osnovne šole s prilagojenim programom. Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani združenja, ki si med sabo na formalnih in neformalnih srečanjih izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča, ter s tem pridobivajo ideje, namige in seveda pomoč za profesionalno vodenje šol, ki so jim bile zaupane.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljevje, da so šole kot skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MVI in politike. Za dosego tega cilja je seveda potrebna obojestranska pripravljenost, ki se v imenu združenja izvršuje preko predsednika združenja in organov združenja.

Združenje avnateljev in pomočnikov ravnateljev je bilo ustanovljeno z namenom, željo in ciljem, da se v slovenskem prostoru oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v šolah:

Združeni se lahko veliko bolj kompetentno in predvsem ciljno zavzemamo za boljši položaj in ugled ravnateljev v slovenski družbi.

Veselilo nas bo, če boste spremljali novosti na spletni strani našega združenja ravnateljev, na FB profilu združenja in na Twitter profilu, ter vas vse ravnateljice in ravnatelje vabimo, da se včlanite v naše vrste, ter s tem še bolj okrepite naše vrste.

ČASTNI ČLANI ZDRUŽENJA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV:

  • Toni Gašperič (1945-2021), ravnatelj, belokranjski humorist, publicist in kulturnik
  • Dr. Andreja Barle Lakota, njeni dosežki vključujejo pomembne prispevke k izobraževalni politiki in akademski skupnosti.
  • Dr. Slavko Gaber, priznan slovenski sociolog, politik in univerzitetni učitelj