Na volilnem zboru je bilo prisotnih približno 80 članov združenja, na daljavo pa je dogajanje spremljalo še približno 50 članov.

Najpomembnejši dogodek je bil imenovanje novega predsednika Združenja.
Kandidata sta bila dva:
1. Mojca Mihelič ravnateljica OŠ Danile Kumer in
2. Gregor Pečan sedaj ravnatelj na srednji šoli in gimnaziji Kočevje

Glasovanje je potekalo v hibridni obliki (v živo in na daljavo preko spleta). Mojca Mihelič je prejela 67 glasov, Gregor Pečan pa 66 glasov. Tako je nova predsednica Združenja postala Mojca Mihelič.

Sledilo je glasovanje za člane kolegija, v katerem imajo ravnatelji 5 predstavnikov (glasbene šole – 1. predstavnika, OŠ PP – 1. predstavnika, OŠ na demografsko ogroženem področju – 1. predstavnika, ostali ravnatelji – 2. predstavnika) in pomočniki ravnateljev – 2. predstavnika

GŠ in OŠPP sta imeli po enega kandidata, ki sta bila izvoljena. Za predstavnika GŠ je bila izvoljena Tonja Lapanja Brenčič Gš Idrija in za predstavnika OŠPP Aleksandra Valančič OŠPP Poldeta Stražišarja. Za predstavnika OŠ na demografsko ogroženem področju je bil izvoljen Roman Gradišek OŠ Kozje. Za predstavnika ostalih ravnateljev sta v kolegij izvoljena Sašo Božič OŠ Mengeš in Mojca Kirbiš OŠ Rada Robiča Limbuš. Pri pomočnikih ravnateljev pa sta bila potrjena Lidija Grubelnik OŠ Sladki Vrh in Zvonko Trstenjak OŠ Miklavž na Dravskem polju.