Volilni zbor Združenja ravnatljev in pomočnikov ravnateljev

Na volilnem zboru je bilo prisotnih približno 80 članov združenja, na daljavo pa je dogajanje spremljalo še približno 50 članov.

Najpomembnejši dogodek je bil imenovanje novega predsednika Združenja.
Kandidata sta bila dva:
1. Mojca Mihelič ravnateljica OŠ Danile Kumer in
2. Gregor Pečan sedaj ravnatelj na srednji šoli in gimnaziji Kočevje (več …)

Posvet na temo avtonomije VIZ zavodov v Državnem svetu

Na tej povezavi si lahko ogledate na posnetek posveta Ugrabljena avtomnomija vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je bil v ponedeljek, 29. 5. 2023, v Državnem svetu Republike Slovenije.

Vzgojno izobraževani zavodi se soočamo z vedno pogostejšim intenzivnim poseganjem zunanjih deležnikov neposredno v izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa. Zunanji deležniki brez zadržkov posegajo na področje strokovnega delovanja učiteljev in vodstev, pri čemer jih največkrat vodijo zahteve po prilagajanju sistema njihovim individualnim interesom. Obseg in intenziteta pritiskov vedno bolj vpliva na strokovno delo zaposlenih, kvaliteto izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in delovanje zavodov.

(več …)